Hoe ga ik te werk bij ontwerp?

Elk ontwerptraject is natuurlijk weer anders, maar er is zeker iets te zeggen over hoe ik zo slagvaardig mogelijk, samen met u, tot een bruikbaar ontwerp kom.

Na inventarisatie van het uiteindelijke gewenste gebruik van het ontwerp, maken we goede afspraken over wat u precies opgeleverd wilt hebben en wat van mij verwacht. Soms leidt dit direct al tot een heldere ontwerprichting en kan ik snel met een grafisch voorstel komen. In zo'n geval kan ik vaak een vaste prijs offreren voor de opdracht.

Soms is het echter verstandig eerst tijd te besteden aan het kiezen van de juiste ontwerprichting en enkele grafische alternatieven te ontwerpen. In zo'n geval maak ik enkele (soms expres zeer uitlopende) vormgevingsvoorstellen. Deze bespreken we, en daarna kan er één verder worden uitgewerkt.

Tijdens het ontwerpproces gaan mijn voorstellen en uw feedback heen en weer. Zo'n creatief proces, waarbij de opdrachtgever soms óók op nieuw ideeëngebied komt dat het uitwerken waard is, is qua doorlooptijd soms vooraf lastig in te schatten. In die gevallen is het realistisch wat extra tijd en budget voor meerwerk (doorgaans op uurbasis) te reserveren.