Voor Met Wie?

Ik ga het liefst pas voor u aan de slag als ik 100% zeker weet dat ik 'waarde' voor u kan toevoegen. Omdat ik het ontwikkelen van websites combineer met vormgeving en ontwerp, is het misschien verstandig het profiel te schetsen van de klanten waarmee ik doorgaans al snel een goede 'klik' heb.

Onder mijn klanten zijn enkele kleine tot middelgrote organisaties met een zeker ‘maatschappelijk nut‘. Maar ook Z(Z)P-ers en kleine bedrijven en organisaties die zich bewegen op het vlak van cultuur (theater, muziek, circus, enz.) en natuur en milieu. Naast de financiële dienstverlening, is ook de medische en paramedische sector goed in mijn portfolio vertegenwoordigd.

Kenmerken van opdrachten die ik uitvoerde zijn onder andere:

  • persoonlijke presentatie en marketing (zg. 'personal branding')
  • klantgerichte dienstverlening
  • verstrekken van persoonlijke- of organisatie-identiteit
  • de wettelijke plicht tot informatievoorziening
Mijn Klanten

Direct, of indirect via opdrachtgevers, werkte ik al voor met: